Sığorta

Səyahət etmək əhval-ruhiyyəsi

- Sığorta polisi bütün səfirlik və viza mərkəzlərində qəbul edilir
- Qabaqcıl sığorta şirkətləri
- Əlavə unikal seçimlər

Kalkulyator

Sığorta polisinin alınmas ı
üçün ən uyğun üsulu seçin

Telefon vasi̇təsi̇lə
poli̇si̇ si̇fari̇ş edi̇n

Poli̇si̇ saytda
sərbəst rəsmi̇ləşdi̇ri̇n

Poli̇si̇ onlayn-məsləhətçi̇ni̇n
köməyi̇ i̇lə rəsmi̇ləşdi̇ri̇n

Xaricə səfər edənlərin sığortası necə işləyir?

Daha ətraflı öyrənmək

Səyahət sığortası

Nəyi sığorta etmək olar?

Kalkulyator

Səfərdən erkən qayıtma

Reysin ləğvi və ya ləngiməsi

Bədbəxt hadisə

Tibbi xərclər

Baqajın itirilməsi

Vurulmuş zərərə görə
üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyət

Kalkulyator

Səyahət sığortası

Sığorta ödənişi nə vaxt həyata keçirilir?

Kalkulyator

Polisin çatdırılma
üsulları

Kuryer vasİtəsİlə

İstənİlən ASAN XİDMƏT
mərkəzlərİndən alınması

Elektron poçt
vasİtəsİlə göndərİş