Sığorta

Gözlənilməz hadisələrdən əmlakınızı qoruyun!

- Daşınar və daşınmaz əmlakın sığortası
- Mənzilinizin və bağ evinizin təmirinin sığortalanması
- Qonşular qarşısında mülki məsuliyyətinin sığortalanması

Kalkulyator

Sığorta polisinin alınmas ı
üçün ən uyğun üsulu seçin

Telefon vasi̇təsi̇lə
poli̇si̇ si̇fari̇ş edi̇n

Poli̇si̇ saytda
sərbəst rəsmi̇ləşdi̇ri̇n

Poli̇si̇ onlayn-məsləhətçi̇ni̇n
köməyi̇ i̇lə rəsmi̇ləşdi̇ri̇n

Əmlak sığortası necə işləyir?

Daha ətraflı öyrənmək

Daşınmaz əmlak sığortası

Nəyi sığorta etmək olar?

Kalkulyator

Daxili emal

Yanğından sonrakı zədələr

Üçüncü şəxslər qarşısında
məsuliyyət

Üçüncü şəxslərin
qanuna zidd hərəkətləri

Qiymətli əşyalar
(qızıl, xəz, rəsm əsərləri)

Əlavə
tikililər

Təbii fəlakətdən
sonrakı zərər

Daşqından sonrakı zərər

Kalkulyator

Daşınmaz əmlak sığortası

Sığorta ödənişi nə vaxt həyata keçirilir?

Kalkulyator

Polisin çatdırılma
üsulları

Kuryer vasİtəsİlə

İstənİlən ASAN XİDMƏT
mərkəzlərİndən alınması

Elektron poçt
vasİtəsİlə göndərİş