Sığorta

Ən dəyərli olanı qoruyub saxlayın!

- Bədbəxt hadisələrdən sığortalanma
- Uşaq və böyüklər üçün könüllü tibbi sığorta
- Həyatın yığım sığortası

Kalkulyator

Sığorta polisinin alınmas ı
üçün ən uyğun üsulu seçin

Telefon vasi̇təsi̇lə
poli̇si̇ si̇fari̇ş edi̇n

Poli̇si̇ saytda
sərbəst rəsmi̇ləşdi̇ri̇n

Poli̇si̇ onlayn-məsləhətçi̇ni̇n
köməyi̇ i̇lə rəsmi̇ləşdi̇ri̇n

Sağlamlıq sığortası necə işləyir?

Daha ətraflı öyrənmək

Sağlamlıq sığortası

Nəyi sığorta etmək olar?

Kalkulyator

Həyatın investisiyalı
yığım sığortası

Bədbəxt hadisədən
sığorta

Əlillikdən
sığorta

Əmək qabiliyyətinin itirilməsi

Kritik xəstəliklər
(SPİD, XƏRÇƏRG)

Kalkulyator

Sağlamlıq sığortası

Sığorta ödənişi nə vaxt həyata keçirilir?

Kalkulyator

Polisin çatdırılma
üsulları

Kuryer vasİtəsİlə

İstənİlən ASAN XİDMƏT
mərkəzlərİndən alınması

Elektron poçt
vasİtəsİlə göndərİş