Sığorta

Təcrübəli və təcrübəsiz sürücülər üçün avtomobilin icbari və könüllü sığortası:

- Bunun baha olmadığına əmin olun - Unikal məhsulu seçin

Kalkulyator Onlayn əldə et

Sığorta polisinin alınmas ı
üçün ən uyğun üsulu seçin

Telefon vasi̇təsi̇lə
poli̇si̇ si̇fari̇ş edi̇n

Poli̇si̇ saytda
sərbəst rəsmi̇ləşdi̇ri̇n

Poli̇si̇ onlayn-məsləhətçi̇ni̇n
köməyi̇ i̇lə rəsmi̇ləşdi̇ri̇n

Avtosığorta necə işləyir?

Daha ətraflı öyrənmək

Avtomobil sığortası

Nəyi sığorta etmək olar?

Kalkulyator

Vurulmuş zərərə görə
üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyət

Ynh nəti̇cəsi̇ndə
avtomobi̇lə dəyən zərər

Qaçirma

Taksi̇ xərcləri̇

Evakuasi̇ya Xərcləri

Yolda texniki yardım

Sərnişinlərin sağlamlığı

Hüquqi̇ yardim xərcləri̇

Kalkulyator

Avtomobil sığortası

Sığorta ödənişi nə vaxt həyata keçirilir?

Kalkulyator

Polisin çatdırılma
üsulları

Kuryer vasİtəsİlə

İstənİlən ASAN XİDMƏT
mərkəzlərİndən alınması

Elektron poçt
vasİtəsİlə göndərİş